CARACTERÍSTIQUES DEL BARROC MUSICALcaracterístiques_barroc.jpg
 • Textura

  Tipus de textura melòdica que predomina en aquest període
 • Baix Xifrat

 • Estil harmònic

 • Relació música instrumental i Vocal

 • Novetats

 • Estils de relació entre música i text

  • "Stilo Rapresentativo"
  • "Stilo Recitativo"
  • "Simbolisme musical"