TREBALLS DE RECERCA DE MÚSICA CURS ACADÈMIC 2007 - 2008


external image 2152527385_28005de803_m.jpg

Elgar José Vives Maffiotte

EL HIP HOP Y SU CRÍTICA
 • Treball que es basa en la cultura Hip hop, la seva evolució des els anys 70 fins avui en dia, així com els quatre elemnts del hip hop ( Rap , Dj , Breackdance , Graffiti)
 • Investiga el Hip hop espanyol i la un anàlisi crític
 • Té un treball de camp amb un promotor de Hip - hop
 • Conclusions i bibliografia

Oriol Parés Mariné

EL SAXO
 • Història recent del saxo
 • Parts de l'instrument ( embocadura , recolzador, canya, tudell, cos, curiositats)
 • Manteniment personal d'un Saxo ( Com a principiant i petites reparacions )
 • Conclusions , Bibiografies i Annexos ( Fotografies, posicions harmònics saxo alt...)

Laura Galván López

ORIGENS DEL METAL
 • Origens i Evolució
 • Principals corrents acceptades del Metal ( Glam , Trash, Black, Power, Doom, Gòtic, Nu, últimes tendències)
 • Temàtiques, instrumentacions i influències clàssiques

Pablo García García

ESTILO HIP HOP( DEL HIP HOP AL RAP)
 • Els quatre elements del Hip Hop , Origens del Rap.
 • Creació d'un tema , temes creats
 • Anàlisi del rap espanyol i actualitat
 • Anàlisi de temes (rap underground , rap comercial)
 • Conclusions, bibliografia, annexes ( hipòtesis d'enquestes, gràfics d'aquestes i vocabulari específic del Hip hop.