EL BARROC MUSICAL
Barroc_musical.jpg

CONTINGUTS


1. - Formes Musicals Vocals

  • De caràcter menor: La Cantata.
  • De caràcter major: L'Oratori. La Passió. L'Òpera.

2. - Formes Musicals Instrumentals

  • De caràcter menor: El Preludi i la tocatta. La Sonata. La Suite. La Fuga.
  • De Caràcter major: El Concerto Grosso. El Concerto Solista.

 • El Barroc Musical a1. - Barroc musical a Itàlia

  • L'Òpera: A Florència. A Roma . A Venècia. A Nàpols
  • Música Religiosa: L'Oratori. La Cantata
  • Música Instrumental: Luthiers . Antonio Vivaldi. L'Orgue i l'orquestra

2. - Barroc musical a Alemanya

  • "Iniciadors" . Schein i Heinrich Schütz
  • "La Plenitud del Barroc": Johann Sebastian Bach
  • "Epigons" . Georg Philipp Telemann

3. - Barroc musical a Anglaterra

  • "Els Inicis" Henry Purcell
  • "La Plenitud": George Frederich Händel
  • "El Barroc Final": Gay i Arne

4. - Barroc musical a França

  • "La Primera Època: El Gran Segle" . Lully
  • "Segona Etapa": Rococó o Estil Galant. Couperin i Rameau
  • "Tercera Etapa":Transcició al Classicisme. Rousseau i Gluck

5. - Barroc musical a Espanya

  • "La Sarsuela , la Tonadilla i l'Òpera". Terradelles. Farinelli.
  • "La Música Religiosa i la Música Insturmental".Francesc Valls. Antoni Soler .Joan Cererols. Cabanilles. Correa d'Arauxo. Gaspar Sanz