EL BARROC MUSICAL A ESPANYABarroc_espanyol.jpg


 1. "La Sarsuela , la Tonadilla i l'Òpera".

  • Terradelles
  • Farinelli
 2. "La Música Religiosa i la Música Insturmental".

  • Francesc Valls
  • Antoni Soler
  • Joan Cererols
  • Cabanilles
  • Correa d'Arauxo
  • Gaspar Sanz