FORMES MUSICALS BARROQUES


Formes_musicals.jpg

  1. - Formes Musicals Vocals

    • De caràcter menor: La Cantata.
    • De caràcter major: L'Oratori. La Passió. L'Òpera.
  2. - Formes Musicals Instrumentals

    • De caràcter menor: El Preludi i la tocatta. La Sonata. La Suite. La Fuga.
    • De Caràcter major: El Concerto Grosso. El Concerto Solista.