INTRODUCCIÓ


2005125111435.jpg

OBJECTIUS


 1. Afavorir la creativitat i novetat com a element bàsic de comprensió
 2. Emprar aquest medi com a font d'edició de les idees adquirides per mitjà de la síntesi de recerca de fonts diverses com ''bibliografies'' , ''articles'' , ''premsa'' , ''xarxa telemàtica'' , ''apunts de classe'' ...
 3. Potenciar el treball en grup, així com la distribució de rols dins aquesta feina de recerca
 4. Controlar la competència lingüística, ''l'escriptura'' ,''la sintaxi'' amb una correcció gramatical correcte
 5. Facilitar la participació activa i continuada als usuaris del medi
 6. Promoure l'hipertext com una eïna activa de treball on es puguin concretar activitats , creacions , fitxes diversos com pdf , jpg ,mid , png , doc...
 7. Ampliar el coneixement conceptual d'aspectes musicals.

CONTINGUTS • Presentació de la Wiki del Departament
 • Navegació i cerca dels elements de la wiki
 • Investigació del elements del llenguatge Musical
 • Ampliació i recerca de la Història de la música.
 • Períodes : Època Antiga ,Edat Mitjana , Renaixement, Barroc, Classicisme, Romanticisme, Nacionalisme, Impressionisme, Avantguardes de la primera meitat SXX, Període entre guerres, música actual
 • Formes musicals : Organum, Motet, Cànon, Madrigal, Òpera in Musici, Missa, Estampides, Virelais, Pavanes, Suites, Oratori, Fuga, Tocatta, Fantasia, Variacions, Concert, Simfonia, Rèquiem,...
 • Estil : Descriptiu, Programàtic, Dramàtic, Música Pura, Música Religiosa ...
 • Aprofundiment i treball de Compositors , autors i intèrprets.
 • Elaboració de Monogràfics : Música Dramàtica (l'Òpera) ,Música Cèltica , ...
 • Treball de Música i Noves Tecnologies : Programes informàtics, eines cibernètiques, coneixement d'aparells com l'oscil·loscopi, edició de partitures, seqüenciadors i emuladors de so.
 • Música i Cinema / publicitat
 • Músiques ètniques i del món

AVALUACIÓ


musicavitae04.jpg
Característiques
Percentatge
Nota Final
Presentació
Grau estètic del treball
20%
Elaboració
Distribució informació i cos feina
30%
Temporització
Periodicitat i compliment terminis
10%
Recursos
Innovació i creativitat de medis
20%
Gramàtica
Expressió escrita i gramatical |
20%