MIDIS FILES


Midi_files.jpg

Midis Música Clàssica


 1. Kickclassical music - Pàgina amb midis, animacions i videos per aprendre música clàssica
 2. ON CLASSICAL: MIDI. Free classical MIDI / ZIP files. Classical Music- Pàgina alemanya amb midis de música clàssica
 3. Free piano sheet music : Pàgina de partitures i midis de piano de tot estil i compositors
 4. The Classical Archives.- Midis de música clàssica, necessita pagament de subscripció
 5. Midiworld-classic . Conjunt de Enllaços amb els principals midis de personatges ordenats alfabèticament

Midis Música d'estils Variats


 1. The Classical Archives.- Midis de música clàssica, necessita pagament de subscripció
 2. Free piano sheet music : Pàgina de partitures i midis de piano de tot estil i compositors
 3. Piano music by men and women composers in MIDI and mp3 format for instant download – Pàgina amb midis de variats estils per a piano( Ballet, jazz, musicals, cançons…)
 4. Free sheet music on 8notes : Midis i partitures d’aprenentatge progressiu de molts instruments . No totes en són gratuïtes
 5. FindMIDIs.com - Free MIDIs & MIDI song downloads. Download and listen to free MIDI music – Cercador de midis per interprets i grups musicals
 6. Sing Along Midis and Lyrics for the NIEHS Kids' Pages – Cançons amb midis i lletra per a nois.
 7. Sing Along Songs (Midis and Lyrics), NIEHS Kids' Pages – Cançons amb midis I lletra d’estils diferents com: de cinema, patriòtiques, favorites ,… per a nois
 8. Música de Hispania : Música espanyola de tots els estils i èpoques en midi

Midis d'Animacions i Videojocs


 1. VGMusic - 10 years, 21,000+ Game Music MIDI files – Música “midi” de videojocs.
 2. Kickassclassical - Pàgina amb midis, animacions i videos per aprendre música clàssica
 3. Open Educational Music Library Hamienet - Pàgina de midis i partitures d’animació , musicals, hip – hop, jazz, Karaoke.

Midis de Música Ètnica


 1. Irish Songs - Music, Lyrics and Midis for Traditional, Drinking and Folk Songs – Midis i lletresde cançons tradicionals irlandeses així com per cançons de beure .
 2. Celtic And Fae Midis – Midis de música celta.
 3. African Drumer- Pàgina on es poden visionar i escoltar vídeos africans així com pràctica d'aquests amb notació occidental