Wiki-presentacio2.jpg

WIKI DE MÚSICA DEL MARTÍ FRANQUÈSAhmad_5_expo.jpgINTRODUCCIÓ


  • Justificació d'aquest espai en Objectius , Continguts i Avaluació de les activitats en Xarxa

DEPARTAMENT DE MÚSICA DEL MARTÍ FRANQUÈS


  • Documentació Oficial del Departament de Música: Programacions, Unitats didàctiques , Informes pedagògics ...

ENLLAÇ AL BLOC


MG_5712.jpg

MEMORIA ACADÈMICA ANUAL


ESTUDIS CURRICULARS DE MÚSICA 2008/2009


ESTUDIS D'ESO

ESTUDIS DE BATXILLERAT

ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS


    • L'ORQUESTRA
    • LA CORAL
    • AVIS L'autor d'aquesta pàgina wiki , no es fa responsable del contingut dels links annexionats a aquest Portal